Tietosuoja

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Joensuun Töminä Oy
y-tunnus: 2318380-7
Käyntiosoite: Siltakatu 1, 80100 Joensuu
Puh. (013) 129 377
Sähköposti: info@kerubi.fi

2. Yhteydenotto henkilörekisteri- ja tietosuoja-asioissa

info@kerubi.fi

 

3. Rekisterin nimi

Ravintola Kerubin asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tietoja asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Lisäksi asiakkaiden tietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi- ja muut vastaavat toimenpiteet.

Kerubin asiakkaiden henkilötietoja kerätään Joensuu Töminä Oy:n/Ravintola Kerubin toimesta.

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten sekä velvollisuuksiemme täyttämisen kannalta, kuitenkin vähintään vuoden ja enimmillään viisi vuotta tiedon kirjaamisesta.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde.

5. Rekisterin keskeinen tietosisältö
• henkilön etu- ja sukuninimi
• henkilön lähiosoite
• henkilön postinumero ja postitoimipaikka
• henkilön puhelinnumero
• henkilön sähköpostiosoite
• maksutiedot kanta-asiakkuudesta (ostotapa, päivämäärä)
• rekisterinpitäjän www-palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat

Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:

• asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot)
• rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa saadaan suoraan Kerubin asiakkailta heidän tilatessaan Kerubin verkkokaupasta tai rekisteröityessään kanta-asiakaspalveluun.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

 

7. Tietojen luovutus

Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi- ja muut vastaavat toimenpiteet. Henkilöihin voi olla yhteydessä Ravintola Kerubin vastuuhenkilöt sähköpostitse, puhelimitse tai postitse.

Kanta-asiakaskortti käyttää Shopify Inc. Ltd:n verkkokauppa-alustaa. Asiakkaistamme kerätyt tiedot tallentuvat Shopifyn tytäryhtiön Shopify International Ltd:n tietojärjestelmään, tietokantoihin ja tallennustilaan Irlantiin.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

  • Shopify Inc – kanta-asiakaskortti alusta
  • Stripe Inc – luottokorttimaksut
  • Paypal - verkkomaksut
  • Mailchimp – uutiskirje
  • Checkout Finland - verkkomaksut
  • Taksi Itä-Suomi Oy - kotiinkuljetus

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta; teknologian suojaamiseksi; oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi; organisaatiomme, työntekijöidemme tai yleisön oikeuksien, etujen tai turvallisuuden suojaamiseksi; tai petoksen, muun rikoksen tai sääntöjemme rikkomisen tutkimisen yhteydessä.

 

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

 

9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisterin henkilöllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa sekä saada tietää ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan sähköpostitse: info@kerubi.fi. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.